Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wzory dokumentów dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta

Druki dokumentów przy zgłaszaniu list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów burmistrzów, prezydentów miast w wyborach (uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wyborach przedterminowych organów wykonawczych) w trakcie kadencji 2014 - 2018.

Tabela zawiera wymagane druki w zależności od rodzaju wyborów i wybieranego organu, kadencja 2014-2018.

 Wybory – wybierany organ
 Wymagane druki
  Wybory (uzupełniające, przedterminowe) do rady  1, 2*), 4, 8/9**)
 Wybory przedterminowe wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 5, 6, 8/9**)

*) W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim należy w miejsce Druku nr 2 wypełnić Druk nr 3.

**) W przypadku, gdy kandydat (wyłącznie obywatel polski) urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązany złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. uprzednio złożył oświadczenie, zamiast oświadczenia (Druk nr 8) składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia (Druk nr 9)

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Delegatura KBW w Piotrkowie Tryb. (2013-06-04 10:49:32)
Modyfikujący:
Delegatura KBW w Piotrkowie Tryb. (2015-12-29 13:00:33)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim